gototopgototop

Danh sách chữ ký Bác sỹ, Y sỹ đăng ký tham gia ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

In

 

STT Tên đơn vị KCB Danh sách
Cơ sở KCB tuyến tỉnh
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình Chi tiết
2 Ban chăm sóc sức khỏe Chi tiết
3 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình Chi tiết
4 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình Chi tiết
5 Bệnh viện Lao Phổi tỉnh Ninh Bình Chi tiết
6 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình Chi tiết
7 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình Chi tiết
8 Phòng chuẩn trị Đông Y tỉnh Ninh Bình Chi tiết
9 Trung tâm da liễu tỉnh Ninh Bình Chi tiết
10 Bệnh Viện CA Tỉnh Ninh Bình Chi tiết
Cơ sở KCB tuyến huyện
1 Trung tâm y tế thành phố  Ninh Bình Chi tiết
2 Bệnh viện đa khoa thành phố Tam Điệp Chi tiết
3 Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan Chi tiết
4 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn Chi tiết
5 Bệnh viện đa khoa huyện Hoa Lư Chi tiết
6 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô Chi tiết
7 Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn Chi tiết
8 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Khánh Chi tiết
9 Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Tam Điệp Chi tiết
10 Bệnh xá cơ quan - Cục hậu cần - QĐ1 Chi tiết
Cơ sở KCB Cơ quan
1 Công ty TNHH Antonia Chi tiết
2 TYT CTY TNHH Giầy ADORA Việt Nam Chi tiết
3 TYT CTY TNHH Great Global international Chi tiết
4 TYT CTY TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp Chi tiết
5 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình Chi tiết
6 Công ty CP TPXK Đồng Giao Chi tiết
7 Công ty CP Gạch ngói & Thương mại Hà Bắc Chi tiết
8 Cong ty CP xi măng Hướng Dương Chi tiết
9 CTY CN hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ MICCO Chi tiết
10 CTY CP phát triển Nam Sơn Chi tiết
Phòng khám đa khoa tư nhân
1 Phòng khám ĐKTN 115 Hợp lực Chi tiết
2 Phòng khám ĐKTN Phúc Hưng Chi tiết
3 Phòng khám ĐKTN Thành Tâm Chi tiết
4 Phòng khám ĐK An Sinh Chi tiết
5 Phòng khám ĐK Hùng Vương Chi tiết